კონტაქტი

პაციენტებმა გასინჯვის, კონსულტაციის ან/და რექტორომანოსკოპიისთვის  კლინიკას შეუძლიათ მომართონ ნებისმიერ სამუშაო დღეს 10.30 სთ-დან 12.00 სთ-მდე ჩაწერის გარეშე;  12.00 სთ. შემდეგ კლინიკაში იწყება ოპერაციები.

ვიზიტის შესახებ დამატებითი  ინფორმაციის მიღება  და/ან ზემოაღნიშნულ საათებში წინასწარი ჩაწერა შესაძლებელია  სატელეფონო კავშირით - 239 55 38.

გასინჯვის წინა მომზადების წესი (გარდა ანალურ რეგიონში შეუპოვარი ტკივილის შემთხვევებისა)  გულისხმობს:
ა) გასინჯვის წინა დღეს 20 .00 სთ შემდეგ საკვების (სითხის მიღება დასაშვებია) არ მიღებას
ბ)  დილით საუზმობას
გ) დილით (საუზმობამდე ან მის შემდეგ) 1.5ლ  ჩვეულებრივი თბილი წყლით  ოყნის ან  აფთიაქში ნაყიდი  მიკროოყნის (ნაწლავის გამწმენდი სპეციალური ხსნარები) გაკეთებას. თუ პაციენტი ვერ ახერხებს სახლის პირობებში ოყნის გაკეთებას, კლინიკას უნდა მომართოს გასინჯვამდე 20-30 წთ-ით ადრე და კლინიკაშივე გაუკეთდება გამწმენდი ოყნა.

  • ქირურგიული ჩარევის, ე.წ. უსისხლო მეთოდებით მკურნალობის ან კოლონოსკოპიისთვის ჩაწერა ხდება წინასწარ.
  • მორიგე ექიმთან ვიზიტი დასაშვებია ნებისმიერ დღეს 24 სთ განმავლობაში.

ტელეფონი

ელ-ფოსტა

2 39-55-38

maiaqarabaki@yahoo.com