ფასები

ცენტრის“ დირექტორის ათეული წლების წინანდელი გადაწყვეტილებით,

ქვეყნის სოციალურ -ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, სოციალურად დაუცველ და/ან ფინანსური პრობლემების მქონე პაციენტს, გასინჯვასა და/ან ქირურგიულ მკურნალობაში სრულად არ მოეთხოვება თანხის გადახდა და კლინიკის ხარჯზე უკეთდება  შეღავათი.

ქირურგიული/სტაციონარული და ე.წ. უსისხლო

მეთოდებით მკურნალობა

ქირურგიული ჩარევის ღირებულების შესახებ მოგაწვდით ზოგად ინფორმაციას,

რადგან დიაგნოზის (არსებობს >25 სხვადასხვა პროქტოლოგიური პათოლოგია), დაავადების სტადიის, კლინიკური ფორმის, პაციენტის ზოგადი მდგომარეობის, გაუტკივარების  და ა.შ. გათვალისწინებით ფასი სხვადასხვაა და მერყეობს - 985 ლარიდან 2 085 ლარამდე.

სხვა კლინიკებში ოპერაციის შემდგომი რეციდივების, დაავადების რთული ფორმების (რომელთა რეციდივის გარეშე მკურნალობა მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებშიც შეუძლებელია, ჩვენი კლინიკა კი სწორედ მთელი ცხოვრების მანძილზე  დაავადების განმეორების/რეციდივის აღმკვეთ საკუთარ ქირურგიულ მეთოდებს იყენებს) და/ან სამი და მეტი პათოლოგიის დროს ქირურგიული ჩარევის ღირებულება სხვადასხვაა და მერყეობს 2 185 ლარიდან 2 685 ლარამდე.

ქირურგიული მკურნალობის ღირებულება მოიცავს პაციენტთან  ურთიერთობის ყველა ეტაპს (ოპერაციამდელი კლინიკურ-ლაბორატორიული გამოკვლევები, ქირურგიული ჩარევა, ადგილობრივი ან ზოგადი ანესთეზია, ოპ/შემდგომი შეხვევები პლუს კონტროლი ჭრილობის /კანის ნაწილი/ სრულ შეხორცებამდე, ანუ საშ. 1.5 თვე); შესაბამისად, -ზემოაღნიშნული ფას(-ებ)ი გაცილებით დაბალია მაღალპროფესიონალურ დონეზე შესრულებული რეციდივის გამომრიცხავი ოპერაციების და ოპერაციის შემდგომი მართვის რეალურ ღირებულებაზე, მაგრამ კლინიკა ითვალისწინებს ქვეყნის სოციალურ -ეკონომიკური განვითარების ამჟამინდელ დონეს.

ჰემოროის (ერთ-ერთი დაავადება >25 ანო-რექტულ პათოლოგიას შორის) ე.წ. უსისხლო მეთოდებით მკურნალობის (სამივე კვანძის ლიგაცია და/ან ინფრაწითელი ფოტოკოაგულაცია) ღირებულება მერყეობს 785-დან 1085 ლარამდე

„ცენტრი“ 2016  წლის სექტემბრიდან, საკუთარი გადაწყვეტილებით, აღარ მონაწილეობს ჯანდაცვის საყოველთაო დაზღვევის პროგრამაში (პროგრამის ადმინისტრირებისას სამინისტროს შესაბამისი დეპარტამენტის არაგამართული და ხარვეზებით მუშაობის გამო!!!)  და პაციენტებს  თვითდაფინასნსების და/ან მერიის, გამგეობის, კერძო დაზღვევის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილები საფუძველზე ღებულობს.

შენიშვნა: უცხოეთის მოქალაქეებისთვის გასინჯვის/ მკურნალობის ღირებულება  არის 30%-ით მაღალი.

კონსულტაცია/ასინჯვა/ენდოსკოპიური კვლევა

კონსულტაციის/გასინჯვის სრული ღირებულება სხვადასხვაა (ექიმის, გამოკვლევის სახის /ანოსკოპია/რექტორომანოსკოპია/ მიხედვით) და მერყეობს 65-დან 95 ლარამდე;კოლონოსკოპიის ღირებულებაა - 250 ლარი.